content2covercontent1city 1universityCamp-S1king-10


ข่าวกิจกรรม

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (ปีที่ 3)

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (ปีที่ 3)

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (ปีที่ 3)

กิจกรรมที่ 1 บรรยายเรื่องการขอผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม

กล่าวเปิดโครงการโดย ผศ.ดร. สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม

 

0 Comments
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563

ส่วนกิจการเพื่อสังคมจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563

เปิดประชุมโดยประธานกรรมการ รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม

0 Comments
กิจกรรมงานปีใหม่ประจำปี พ.ศ.2563  Happy New Year 2020 SWU in Wonderland “ดินแดนมหัศจรรย์”

กิจกรรมงานปีใหม่ประจำปี พ.ศ.2563 Happy New Year 2020 SWU in Wonderland “ดินแดนมหัศจรรย์”

ในวันที่ วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วย รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพร้อมใจกันตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 70 รูป

0 Comments
12345678910Last

ข่าวประชาสัมพันธ์

16 May 2018

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ทุกคณะเข้าร่วม "โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม" กำหนดจัดโครงการทั้งหมด 4 รุ่น รุ่นละไม่เกิน 200 คน ใช้เวลารุ่นละ 4 วัน 3 คืน ***(เฉพาะรุ่นที่ 1 จำกัดเพียง 70 คนเท่านั้น)

30 April 2018

ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพบิดา รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ

ด้วยนายเก่งเทียม แซ่แต้ บิดาของ รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 โดยเจ้าภาพได้ตั้งสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดบำเพ็ญเหนือ เสรีไทย 60 เขตมีนบุรี โดยมีกำหนดการดังนี้

6 February 2018

โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ไทย-จีน ครั้งที่ 5

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจีน นำคณะนักดนตรีและนักแสดงที่มีชื่อเสียงจากเมืองหางโจวมาจัดแสดง ในโครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ไทย-จีน ครั้งที่ 5 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี เวลา 17.00น. เป็นต้นไป

1 February 2018

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

ตามที่ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

24 January 2018

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้านบริการวิชาการแก่สังคม

ตามที่ ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะจัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้านบริการวิชาการแก่สังคม กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะนักอำนวย (Facilitator) ปี 2561 วันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม ณ เวลา (NAVELA) จังหวัดราชบุรี  จำนวน 30 คน

12345678910Last

สารรองอธิการบดีDownload

 

  

 Web Link

 

 

 

 

รายงานประจำปี

         

VDOปฏิทินปฏิบัติงานส่วนกิจการเพื่อสังคม