MotherDayK-101city 1universityking-10


ข่าวกิจกรรม

มศว รักษ์คลองแสนแสบ

มศว รักษ์คลองแสนแสบ

24 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม พร้อมด้วย น.ส.อัญชนา บุญสุยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวัฒนา เป็นประธานในการเปิดโครงการ มศว รักษ์คลองแสนแสบต้นแบบสู่ชุมชน ครั้งที่ 1 ซึ่งมีกิจกรรมปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์คลองแสนแสบ โดยการรณรงค์เทน้ำจุลินทรีย์บำบัดน้ำและเทผงจุลินทรีย์บำบัดลงก้นคลองแสนแสบตั้งแต่ท่าเรือ มศว ประสานมิตร จนถึงท่าเรือโรงเรียนวิจิตรวิทยาคลองตัน ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างเครือข่ายชุมชนในการอนุรักษ์คลองแสนแสบของชาวบ้านในชุมชน อาจารย์ นิสิต และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

0 Comments
มศว นำนิสิตจิตอาสาสร้างฝายที่แม่สอด

มศว นำนิสิตจิตอาสาสร้างฝายที่แม่สอด

17 - 20 พ.ย. 60 ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการเพื่อสังคม นำนิสิตจิตอาสาจากคณะพลศึกษา และคณะสังคมศาสตร์ จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ที่บ้านปูเต้อ ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก และที่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย แม่สอด เพื่อเก็บกักน้ำไว้ให้ชุมชนได้ใช้ด้านการเกษตร และสัตว์ป่าได้อาศัยแหล่งน้ำในการดำรงชีพ เป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับนิสิตในการรับใช้สังคมอีกรูปแบบหนึ่ง ในโครงการฝายอนุรักษ์เพื่อการบริหารจัดการต้นน้ำในชุมชน

0 Comments
โครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย
จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1

0 Comments
First89101112131416

ข่าวประชาสัมพันธ์

17 June 2020

โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19

โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19

ตามที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เข้าร่วมเป็นหน่วยจ้างงานตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2 

ระหว่าง เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 โดยเปิดรับสมัคร จำนวน 40 อัตรา แบ่งตามพื้นที่ตำบลละ 10 อัตรา ดังนี้ ต.หนองหมากฝ้าย ต.หนองน้ำใส ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว และ ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 - 25 มิถุนายน 2563

9 December 2019

ขอเชิญบุคลากร มศว เข้าร่วมโครงการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ส่วนกิจการเพื่อสังคม  มีกำหนดจัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม

สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 1 รุ่น

ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563              

ณ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัคร จำนวน 50 ท่าน

15 October 2019

ประกาศรายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมงาน พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

ขอแแจ้งรายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมงาน พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

ตามที่ส่วนกิจการเพื่อสังคมเป็นประธานกรรมการฝ่ายกิจกรรมทัศนศึกษา งานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ตังแต่วันที่ 24-27 ตุลาคม 2562

 

13 July 2019

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วม โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 4

(วันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562) ณ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

25 June 2019

ประกาศรายชื่อสำรอง โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 3

วันที่ 8 - 11 กรกฎาคม 2562 ณ จ.สระแก้ว

12345678910Last

สารรองอธิการบดีDownload

  

 Web Link

 

 

  

Facebook Fanpage

รายงานประจำปี

         

รายงานผลการติดตาม

VDO