content2covercontent1city 1universityCamp-S1king-10


ข่าวกิจกรรม

มศว นำนิสิตจิตอาสาสร้างฝายที่แม่สอด

มศว นำนิสิตจิตอาสาสร้างฝายที่แม่สอด

17 - 20 พ.ย. 60 ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการเพื่อสังคม นำนิสิตจิตอาสาจากคณะพลศึกษา และคณะสังคมศาสตร์ จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ที่บ้านปูเต้อ ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก และที่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย แม่สอด เพื่อเก็บกักน้ำไว้ให้ชุมชนได้ใช้ด้านการเกษตร และสัตว์ป่าได้อาศัยแหล่งน้ำในการดำรงชีพ เป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับนิสิตในการรับใช้สังคมอีกรูปแบบหนึ่ง ในโครงการฝายอนุรักษ์เพื่อการบริหารจัดการต้นน้ำในชุมชน

0 Comments
โครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย
จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1

0 Comments
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาสังคม

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาสังคม

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาสังคม ระหว่างบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) โดย นายวนัส ไต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) และนายจักริน ไต้ไพสิฐพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนปรัชญาเศรษกิจพอเพียงด้วยพลังชุมชน ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

0 Comments
First891011121314151617

ข่าวประชาสัมพันธ์

9 December 2019

ขอเชิญบุคลากร มศว เข้าร่วมโครงการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ส่วนกิจการเพื่อสังคม  มีกำหนดจัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม

สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 1 รุ่น

ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563              

ณ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัคร จำนวน 50 ท่าน

15 October 2019

ประกาศรายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมงาน พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

ขอแแจ้งรายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมงาน พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

ตามที่ส่วนกิจการเพื่อสังคมเป็นประธานกรรมการฝ่ายกิจกรรมทัศนศึกษา งานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ตังแต่วันที่ 24-27 ตุลาคม 2562

 

13 July 2019

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วม โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 4

(วันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562) ณ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

25 June 2019

ประกาศรายชื่อสำรอง โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 3

วันที่ 8 - 11 กรกฎาคม 2562 ณ จ.สระแก้ว

19 June 2019

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วม โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 3

วันที่ 8 - 11 กรกฎาคม 2562 ณ จ.สระแก้ว

12345678910Last

สารรองอธิการบดีDownload

 

  

 Web Link

 

 

 

 

รายงานประจำปี

         

VDOปฏิทินปฏิบัติงานส่วนกิจการเพื่อสังคม