content2coverค่ายจิตอาสาcontent


ข่าวกิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาสังคม

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาสังคม

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาสังคม ระหว่างบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) โดย นายวนัส ไต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) และนายจักริน ไต้ไพสิฐพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนปรัชญาเศรษกิจพอเพียงด้วยพลังชุมชน ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

0 Comments
ส่งมอบดอกไม้จันทน์แทนใจ ถวายพ่อหลวง ร.9

ส่งมอบดอกไม้จันทน์แทนใจ ถวายพ่อหลวง ร.9

ตามที่ส่วนกิจการเพื่อสังคมร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ สหกรณ์ออมทรัพย์ และประชาคมชาว มศว ได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช กษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยมีพนักงานแต่ละหน่วยงานรวมถึงจิตอาสา ต่างก็มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายแด่พ่อหลวงอย่างประณีต เพื่อส่งมอบให้เขตวัฒนานำไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

0 Comments
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ครั้งที่ 4/2560

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ครั้งที่ 4/2560

ส่วนกิจการเพื่อสังคม จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ครั้งที่ 4/2560 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคมเป็นประธาน มีผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ เข้าร่วมประชุมประมาณ 60 คน วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 9B ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

0 Comments
123

ข่าวประชาสัมพันธ์

15 January 2018

ประกาศรายชือบุคลากรเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 2 ปี 61

ส่วนกิจการเพื่อสังคมขอประกาศรายชือบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 2 ปี 61 และกำหนดการในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 2 ปี 2561

24 November 2017

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

ตามที่ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่๒/๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภา๑ ชั้น ๑ อาคารหอประชุมใหญ่

6 November 2017

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ค่ายจิตอาสาเพื่อรับใช้สังคมบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ส่วนกิจการเพื่อสังคม ขอเชิญชวน อาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ค่ายจิตอาสาเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 1 รุ่น (50 ท่าน) ระหว่างวันที่ 12-16 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.นาแห้ว จังหวัดเลย

9 October 2017

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 – เดือนมกราคม 2561

ด้วยส่วนกิจการเพื่อสังคม กำหนดจัดโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 100 ท่าน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 – เดือนมกราคม 2561

9 August 2017

ขอแจ้งปิดทำการชั่วคราว

ด้วยส่วนกิจการเพื่อสังคม ได้กำหนดจัดโครงการศึกษาดูงานของบุคลากรส่วนกิจการเพื่อสังคม ในระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม พ.ศ.2560

123456

ปฏิทินปฏิบัติงานส่วนกิจการเพื่อสังคม