content2covercontent1city 1universityCamp-S1king-10


ข่าวกิจกรรม

ส่วนกิจการเพื่อสังคมจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 3/2561

ส่วนกิจการเพื่อสังคมจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 3/2561

ส่วนกิจการเพื่อสังคม (สส.) จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ครั้งที่ 3/2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคมเป็นประธาน วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

0 Comments
อบรมด้านทัศนศิลป์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนนาแห้ววิทยา

อบรมด้านทัศนศิลป์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนนาแห้ววิทยา

16 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม กล่าวเปิดงานโครงการอบรมด้านทัศนศิลป์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนนาแห้ววิทยา อ.นาแห้ว จ.เลย โดยมี รศ.ดร.สาธิต ทิมวัฒนบันเทิง คณะศิลปกรรมศาสตร์ หัวหน้าโครงการ นำนิสิตจากคณะศิลปกรรม จำนวน 20 คน มาร่วมเรียนรู้ในครั้งนื้ ถือว่าเป็นโครงการแรกของ มศว ที่มาให้บริการวิชาการด้านการศึกษาที่ จ.เลย ในครั้งนี้ได้ร่วมเป็นแบบให้กับศิลปินได้วาดภาพจากเมล็ดกาแฟและนมสดอีกด้วย

0 Comments
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดโครงการ การบริการวิชาการแก่ชุมชน เรื่องอยู่กับแผ่นดินไหว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดโครงการ การบริการวิชาการแก่ชุมชน เรื่องอยู่กับแผ่นดินไหว

ณ.ห้องโสตทัศนศึกษาอาคารพุทธรักษาชั้น 3 ของโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ สังกัดเทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้มอบหมายให้นาย ถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะครู-อาจารย์จากโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์และโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส ให้การต้อนรับ ผศ.ว่าที่ ร.ต. ศุภชัย สินสาธร จากคณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ องครักษ์ และ ดร.อัฏสิทธิ์ ศิริวชิราภรณ์ ที่ได้เดินทางมาเป็นวิทยากร ในการอบรมการเตรียมตัวและวิธีปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหว และภายหลังจากการเกิดแผ่นดินไหว โดยมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จาก รร.ทมณ.และ รร.ทบว. รวมทั้งสิ้นจำนวน 60 คนเข้ารับการอบรมในครั้งนี้

0 Comments
First45678910111213Last

ข่าวประชาสัมพันธ์

13 July 2019

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วม โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 4

(วันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562) ณ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

25 June 2019

ประกาศรายชื่อสำรอง โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 3

วันที่ 8 - 11 กรกฎาคม 2562 ณ จ.สระแก้ว

19 June 2019

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วม โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 3

วันที่ 8 - 11 กรกฎาคม 2562 ณ จ.สระแก้ว

5 June 2019

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วม โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 2

วันที่ 12-15 มิถุนายน 2562 ณ จ.สระแก้ว

27 May 2019

ประกาศเปิดรับสมัคร นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 2

เปิดรับสมัคร นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 2

รุ่นที่ 2  (ประมาณ 150-200 คน) ณ จังหวัดสระแก้ว  : วันพุธที่ 12  – วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562

123456789

สารรองอธิการบดีDownload

 

  

 Web Link

 

 

 

 

 

 

 

  

รายงานประจำปี

                         

VDOปฏิทินปฏิบัติงานส่วนกิจการเพื่อสังคม