content2covercontent1city 1university


สารจากรองอธิการบดีข่าวกิจกรรม

นิสิต มศว ลงสำรวจข้อมูลชุมชน จ.ตาก

นิสิต มศว ลงสำรวจข้อมูลชุมชน จ.ตาก

วันที่ 24 - 27 พฤศจิกายน 60 ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จำนวน 60 คน ในโครงการสร้างแรงบันดาลใจ : กิจกรรมพัฒนาชุมชน และสร้างเสริมประสบการณ์แก่นิสิต โดยการเรียนรู้จากชุมชน ลงพื้นที่ชุมชน ณ บ้านปูเต้อ ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก เก็บข้อมูลในลักษณะการสังเกตุ สัมภาษณ์ และการมีส่วนร่วมกับกลุ่มอาชีพจำนวน 5 กลุ่มอาชีพ

0 Comments
มหกรรมเดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน

มหกรรมเดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน

มศว ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และภาคีคุณธรรมสร้างสุข 15 องค์กร จัดงาน “มหกรรมเดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 3 และตลาดนัดความสุขชุมชนที่วัดป่าศรีถาวรนิมิต อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โดยมี รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม กล่าวต้อนรับ และนายณัฐพงษ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดงาน

0 Comments
มศว รักษ์คลองแสนแสบ

มศว รักษ์คลองแสนแสบ

24 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม พร้อมด้วย น.ส.อัญชนา บุญสุยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวัฒนา เป็นประธานในการเปิดโครงการ มศว รักษ์คลองแสนแสบต้นแบบสู่ชุมชน ครั้งที่ 1 ซึ่งมีกิจกรรมปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์คลองแสนแสบ โดยการรณรงค์เทน้ำจุลินทรีย์บำบัดน้ำและเทผงจุลินทรีย์บำบัดลงก้นคลองแสนแสบตั้งแต่ท่าเรือ มศว ประสานมิตร จนถึงท่าเรือโรงเรียนวิจิตรวิทยาคลองตัน ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างเครือข่ายชุมชนในการอนุรักษ์คลองแสนแสบของชาวบ้านในชุมชน อาจารย์ นิสิต และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

0 Comments
First234567891011

ข่าวประชาสัมพันธ์

26 July 2018

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 4

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมนิสิตชั้นปีที่ 1 มศว รุ่นที่ 4 (วันที่ 1-4 สิงหาคม 2561) ณ จังหวัดสระแก้ว ขอให้นิสิตตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ - นามสกุล/การเดินทางและอื่นๆ

9 July 2018

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 3

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมนิสิตชั้นปีที่ 1 มศว รุ่นที่ 3 (วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561) ณ จังหวัดสระแก้ว ขอให้นิสิตตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ - นามสกุล/การเดินทางและอื่นๆ

21 June 2018

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 2

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมนิสิตชั้นปีที่ 1 มศว รุ่นที่ 2 (วันที่ 27-30 มิถุนายน 2561) ณ จังหวัดสระแก้ว ขอให้นิสิตตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ - นามสกุล/การเดินทางและอื่นๆ

28 May 2018

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมนิสิตชั้นปีที่ 1 มศว รุ่นที่ 1 (วันที่ 6-9 มิถุนายน 2561) ณ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ขอให้นิสิตตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ - นามสกุล/การเดินทางและอื่นๆ หากมีแก้ไขหรือไม่สะดวกเข้าร่วมตามวันดังกล่าวขอให้รีบแจ้ง

23 May 2018

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Engagement Thailand: EnT) จะจัดงานการประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 5 (The 5th Engagement Thailand Annual Conference: A better way for social impact creation and social inequality reduction) ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

12345678

ปฏิทินปฏิบัติงานส่วนกิจการเพื่อสังคมหนังสือรายงานประจำปี

   

Download

   

   

 Web Link

 

  

  

  

 

  

 

VDO