Search
× Search
image

ข่าวกิจกรรม &
ประชาสัมพันธ์

ส่วนกิจการเพื่อสังคม

กิจกรรมเซิร์ฟสเก็ต สเก็ตบอร์ด และโรลเลอร์สเก็ต (อโศกโมเดล)
Thanisorn Siriratunyu

กิจกรรมเซิร์ฟสเก็ต สเก็ตบอร์ด และโรลเลอร์สเก็ต (อโศกโมเดล)

โครงการบูรณาการพัฒนาเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะ (อโศกโมเดล)

•วันพุธที่ 25 มกราคม 2566•

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จัดโครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะ (อโศกโมเดล)

กิจกรรมที่ 1.5 การจัดกิจกรรม และสร้างพื้นที่สุขภาวะ : เซิร์ฟสเก็ต สเก็ตบอร์ด และโรลเลอร์สเก็ต ครั้งที่ 8/2566

ณ ลานเล่นล้อ มศว ประสานมิตร🛹🛹

จัดกิจกรรมทุกวันพุธช่วงเวลา 17:00 - 20.00 น.

🗓 ครั้งถัดไปวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

เริ่มลงทะเบียนเวลา 16.30 น. ณ ลานเล่นล้อ มศว

ท่านใดสนใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ส่วนกิจการเพื่อสังคม เบอร์ 02-6495000 ต่อ 11398

#อโศกโมเดล#AsokModel

#HealthSociety

#SWU #มศว #ส่วนกิจการเพื่อสังคม

#Nomorewalk #surfskatethailand

Previous Article กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ (อโศกโมเดล)
Next Article กิจกรรมแอโรบิกเพื่อสุขภาพ (อโศกโมเดล)
Print
126 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9) ชั้น 6

114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 0-2649-5000 ต่อ 15925, 15669, 11396, 11398 (พัสดุ-การเงิน) 11397, 15058
E-mail : ssoswu@g.swu.ac.th

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top