content2coverค่ายจิตอาสา


ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย
จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1

0 Comments
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาสังคม

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาสังคม

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาสังคม ระหว่างบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) โดย นายวนัส ไต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) และนายจักริน ไต้ไพสิฐพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนปรัชญาเศรษกิจพอเพียงด้วยพลังชุมชน ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

0 Comments
ส่งมอบดอกไม้จันทน์แทนใจ ถวายพ่อหลวง ร.9

ส่งมอบดอกไม้จันทน์แทนใจ ถวายพ่อหลวง ร.9

ตามที่ส่วนกิจการเพื่อสังคมร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ สหกรณ์ออมทรัพย์ และประชาคมชาว มศว ได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช กษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยมีพนักงานแต่ละหน่วยงานรวมถึงจิตอาสา ต่างก็มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายแด่พ่อหลวงอย่างประณีต เพื่อส่งมอบให้เขตวัฒนานำไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

0 Comments
12

ข่าวประชาสัมพันธ์

6 November 2017

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ค่ายจิตอาสาเพื่อรับใช้สังคมบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ส่วนกิจการเพื่อสังคม ขอเชิญชวน อาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ค่ายจิตอาสาเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 1 รุ่น (50 ท่าน) ระหว่างวันที่ 12-16 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.นาแห้ว จังหวัดเลย

9 October 2017

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 – เดือนมกราคม 2561

ด้วยส่วนกิจการเพื่อสังคม กำหนดจัดโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 100 ท่าน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 – เดือนมกราคม 2561

9 August 2017

ขอแจ้งปิดทำการชั่วคราว

ด้วยส่วนกิจการเพื่อสังคม ได้กำหนดจัดโครงการศึกษาดูงานของบุคลากรส่วนกิจการเพื่อสังคม ในระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม พ.ศ.2560

27 July 2017

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 4 ปี'60

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 4 ปี 2560 ระหว่างวันที่ 25 - 28 กรกฎาคม 2560 (รวม 4 วัน 3 คืน)

6 July 2017

ประกาศรายชือนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 3 ปี'60

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 3 ปี 2560 ระหว่างวันที่ 12 - 15 กรกฎาคม 2560 (รวม 4 วัน 3 คืน)

12345

ปฏิทินปฏิบัติงานส่วนกิจการเพื่อสังคม