Search
× Search
image

ข่าวกิจกรรม &
ประชาสัมพันธ์

ส่วนกิจการเพื่อสังคม

การประชุมหารือร่วมกัน การประชุมหารือร่วมกัน

การประชุมหารือร่วมกัน

การจัดกิจกรรมโครงการบูรณาการพัฒนาเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะ “อโศกโมเดล”

0 267
โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง... โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง...

โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง...

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง...
0 131
กิจกรรมติดตามการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กิจกรรมติดตามการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

กิจกรรมติดตามการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล...
0 83
RSS
First1819202122242627

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9) ชั้น 6

114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 0-2649-5000 ต่อ 15925, 15669, 11396, 11398 (พัสดุ-การเงิน) 11397, 15058
E-mail : ssoswu@g.swu.ac.th

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by My Website
Back To Top